©Chiropractie-Hellevoetsluis 2008
RSI.


RSI is een niet te onderschatten probleem. Door overbelasting
van bepaalde spiergroepen in de nek, schouders en armen als
gevolg van teveel eenzijdige handelingen, bv. kassa- of
computerwerk, kunnen ernstige pijnklachten en functiebe-
perkingen zich ontwikkelen. De klachten kunnen uiteenlopen van
vermoeidheid in armen en nek tot hevige chronische pijnen, die
het dagelijks functioneren moeilijk en soms bijna onmogelijk
maken.

Uw gezondheid en welzijn is onze visie!