Tarieven.
©Chiropractie-Hellevoetsluis 2008
Consulten.
Eerste consult:
Vervolgconsult:
Eerste consult kind (0-18 jaar):
Vervolgconsult kind (0-18 jaar):

 
Het is gebruikelijk (en de afspraak met de ziektekostenverzekeringen) dat de patiënt na
ieder consult afrekent. Dit kan contant of met PIN, de patiënt krijgt dan een kwitantie
van ons voorzien van behandeldatum en behandelaar. Deze kan opgestuurd worden naar
de verzekering. Vervolgens maakt de verzekering het te vergoeden bedrag over op uw
rekening.

Wij zijn aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

DCF:   Dutch Chiropractic Federation
ICA:    International Chiropractors Association

Kijk bij uw verzekeraar wat u in uw situatie vergoed kan krijgen voor een
chiropractische behandeling.


Prijswijzigingen voorbehouden.
€  95,=
€  63,=
€  80,=
€  52,=
Uw gezondheid en welzijn is onze visie!