Vragen.
©Chiropractie-Hellevoetsluis 2008

- Wordt een chiropractische behandeling vergoed?


Bijna alle zorgverzekeraars hebben chiropractie in hun (aanvullende) pakket

opgenomen. De hoogte van de vergoedingen loopt echter sterk uiteen.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.


- Is een verwijzing van de huisarts nodig?


Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Wel verwijzen steeds meer

huisartsen door naar de chiropractor.


- Kan ik ook behandeld worden als ik zwanger ben?


Ja, van de eerste tot en met de laatste dag van de zwangerschap.

Chiropractoren kunnen u van onnodige pijnen verlossen door middel van

specifieke behandeltechnieken. Het behandelen van zwangere vrouwen en

baby’s is een specialisatie binnen de Chiropractie.


- Is het zinvol om de wervelkolom te laten controleren ter preventie

   van klachten?


Ja. In de meeste gevallen bouwen problemen zich langzaam op. Als het

lichaam de problemen niet meer kan opvangen ontstaan er klachten. Het

lijkt dan alsof die er opeens zijn, maar het lichaam geeft alleen de grens

aan. Met preventieve controle kunnen aankomende problemen in veel

gevallen tijdig ontdekt en hersteld worden, hetgeen in een later stadium

klachten voorkomt. Voorkomen is beter dan genezen.


- Is de behandeling pijnlijk?


Nee. De correcties van de wervelkolom zijn normaal gesproken niet pijnlijk.

De behandeling kan wel eens vervelend zijn als de klachten zeer acuut zijn.

Ook de behandeling van de betreffende spieren kan dan vervelend zijn. Als

het pijnlijk is moet de patiënt dit altijd melden. De chiropractor kan dan

besluiten om de behandeling aan te Passen.


- Hoeveel behandelingen heb je nodig?


Het aantal behandelingen dat nodig is wisselt per patiënt en is afhankelijk

van verschillende factoren, o.a. leeftijd, fysieke gesteldheid, aard van de

klacht en duur van de klacht. In het algemeen moet er binnen de eerste vijf

behandelingen wel een duidelijke verandering optreden. Daarna wordt

opnieuw geëvalueerd hoe lang en hoe vaak behandeling nodig is. Zodra het

beter gaat wordt de behandelfrequentie afgebouwd.


- Mag ik gewoon alles doen en sporten na een behandeling?


We raden u aan het na de behandeling ongeveer 24 uur rustig aan te doen

en veel water te drinken. Het lichaam is immers bezig met het verwerken

van de behandeling, dat neemt even tijd. Vermijd: sporten, buk-, draai-, en

strekbewegingen (b.v. stofzuigen, ramen lappen, vegen) en zware

boodschappen dragen. Mocht u nog vragen hebben over bepaalde

bewegingen, sporten, hobby's etc. dan kunt u deze altijd met de

chiropractor Doornemen.


- Wat betekent chiropractie?


Het woord is afgeleid van de Griekse woorden cheir en prâssein, die

respectievelijk hand en beoefenen betekenen. Chiropractie betekent met

andere woorden, met de hand Uitvoeren.


- Waardoor wordt het "krakende" geluid tijdens de correctie

   veroorzaakt?


Het "krakende" geluid wordt veroorzaakt door een drukverschil in de

gewrichtsvloeistof wanneer een gewricht in beweging wordt gezet. Er

ontstaat een onderdruk in het gewricht. Dit gebeurt soms ook spontaan,

bijvoorbeeld in het kniegewricht of in de voeten. Hetzelfde effect treedt op

wanneer een kurk van een champagnefles wordt Getrokken.


- Waarvoor staat de afkorting D.C.?


Het staat voor Doctor of Chiropractic. Deze titel krijg je alleen na het

afronden van de zes jarige academische studie in chiropractie.