©Chiropractie-Hellevoetsluis 2008
Pijn bij zwangerschap.


Zwangere vrouwen kunnen ons raadplegen de prenatale
zorg aan te vullen. Chiropractoren kunnen u van onnodige
pijnen verlossen d.m.v. specifieke technieken.
Het omgaan met en behandelen van zwangere vrouwen en
baby’s is een specialisatie binnen de chiropractie. De
technieken die door ons toegepast worden, zijn veilig voor
zowel moeder als kind.
Uw gezondheid en welzijn is onze visie!